Általános Szerződési Feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák a CBDÉlet Miskolc - weboldalon elérhető online szolgáltatás leírását és a webáruház használatának feltételeit. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A webáruház üzemeltetőjének adatai:
Hegedűsné Vass Ida EV.
E-mail: cbd@768.hu


1. A szerződéses kapcsolat létrejötte:

1.1 A CBDÉlet Miskolc értékesítései a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amely legkésőbb a vevő megrendelésének leadásával a vevő által elfogadottnak minősül, a szerződés részévé válik.

1.2. A vevő a megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a CBDÉlet Miskolc által közölt árjegyzék szerinti vételárat és felmerülő szállítási költséget az előírt fizetési határidőben maradéktalanul megfizeti.

1.3. Amennyiben vevő a megrendelt és részére kikézbesített terméket nem veszi át, úgy jelen szerződés elfogadásával nyugtázza, hogy az általa okozott kár és az azzal összefüggésben felmerülő mindennemű költség erejéig, kötelezetté válik, mely kötelezettség elismert tartozásnak minősül.

1.4. Jelen szerződés elfogadásával kötelezett hozzájárul, hogy az így elismert és szolgáltató által hitelt érdemlően igazolt módon (megrendelő, jelen szerződés és postai bizonylatok) keletkezett tartozás erejéig közvetlen letiltást engedélyez. Amennyiben a fent említett módon a követelés nem hajtható be a CBDÉlet Miskolc, végrehajtási kényszer alkalmazásával szedi be a fizetni elmulasztott követelését.


2. A vásárlás menete
2.1 Termék kiválasztása és kosárba helyezése a "Kosárba rakom" menüpontra kattintással történik.
2.2 A Kosár tartalma a menüsorban található. Kosár menüpontra, vagy az oldal jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintással ellenőrizhető. Itt van lehetőség a
 megrendelt termék mennyiségének megváltoztatására az új mennyiség beírásával és a Kosár frissítése menüpontra kattintással. A Pénztárhoz a Kosárból lehet eljutni.

2.3 A vásárlás a Pénztárnál a szállítási adatok megadása után a Megrendelés elküldése menüpontra kattintással fejezhető be. A vásárláshoz nem szükséges regisztráció.
2.4 A megrendelést követően e-mailben visszaigazolást küldünk a Vásárló részére.
A Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja el, amennyiben a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitölti (lásd. 3. pont). A Szolgáltató a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


3. Szállítási feltételek, fizetés

3.1 A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen szállítja ki Miskolc területén.

3.2 A megrendelések kézbesítését a Magyar Posta Zrt. végzi, a szállítási címként megadott helyre.

3.3 Fizetés módjai: készpénzfizetés, előreutalás, postai utánvét. A megrendelés végösszegét Vevő az áru átvételével egyidejűleg, készpénzben fizeti ki a Magyar Posta futárjának.

3.4 Szállítási határidő: a CBD-VELED a megrendelések jelentős részét általában már a következő munkanapon teljesíti, az átlagos kiszállítási határidő 2-5 munkanap. A vásárlás során Vevőnek van lehetősége jeleznie a megrendelésére, illetve a kiszállításra vonatkozó speciális igényeit.

3.5 Amennyiben a Magyar posta Zrt. sikertelenül próbálja meg kézbesíteni a szállítmányt a szállítási címre (pl. senki nem tartózkodik a címen az átvételhez) a futár értesítést hagy, és a termék átvételére az értesítésben megjelölt Postahivatalban van lehetőség.


4. Regisztráció
4.1. Az értékesítésnek nem feltétele a regisztráció, így annak lehetősége sem adott a CBD-VELED webshop oldalán.


5. Árak
5.1 Az egyes termékek árai megtekinthetőek a termék információs oldalán és a kiválasztást követően a Kosárban. A termékárak magyar Forintban vannak meghatározva, mely összeg bruttó összeg, azt nem terheli ÁFA. A termékek árai nem tartalmazzák a kiszállítás költségét, azt a Vevő a termék árán felül viseli.
5.2 A termék árának kalkulálása a termék vásárlásának időpontjában megjelölt vételárra vonatkozik, mely a devizaárfolyam miatt növekedhet, illetve csökkenhet. A már készleten lévő és közzétett termékek árát nem befolyásolja.
5.3 A Szolgáltató a termékár díjváltoztatás jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a CBD-VELED weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termék vételárát nem befolyásolja.
5.4 A termék elérhetőségével kapcsolatos, árazási, valamint nyomtatási hibával - ideértve a nyomtatott anyagokban való és weboldalon szereplő hibás információközléseket - kapcsolatban a Szolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul gondoskodik a hiba megszüntetéséről. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Elállás esetén a Szolgáltató a Vásárló által megfizetett teljes vételár visszatérítéséről gondoskodik.


6. Reklamáció
6.1 Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon vagy e-mail címen közölheti.
6.2 Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
6.3 Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.
6.4 Vevő a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.


A termékek lényeges tulajdonságairól azok képére kattintva és azok leírásában kaphat a vásárlást elősegítő részletesebb információkat. Amennyiben több terméket kíván megrendelni, akkor a kosár tartalmának megjelenését követően térjen vissza a termékek közé és válasszon további termékeket.